Plezier met de buurt wil bijdragen aan een samenleving waarin buurtgenoten in vrijheid, informeel, betrokken, integer, optimistisch, drempelloos en veilig met elkaar optrekken, zonder iemand uit te sluiten. Omdat je in verbinding met elkaar een leuker en zinvoller (buurt)leven hebt.

De behoefte naar een duurzame verbinding van iedereen, mens en organisatie, is groter dan ooit:
  • De samenleving transformeert van ‘ik’ naar de intelligentie en waarde van ‘we’. Het menselijk kapitaal, het talent wordt de belangrijkste grondstof voor maatschappelijke groei. Kennis en ervaring delen met anderen is het nieuwe weten.
  • Het contact tussen mens en organisatie is procedureel en formeel geworden. En dat geldt ook steeds meer voor mensen onderling. De behoefte naar meer saamhorigheid en solidariteit groeit. De toekomst draait om een integere verbinding van iedereen, niemand uitsluiten en kansen zien voor nieuwe ontmoetingen, dialoog en informeel wederzijds vertrouwen.
Plezier met de buurt biedt een nieuw perspectief, ervaring, platform en begeleiding aan iedereen met een initiatief voor een nieuwe informele verbinding met mensen dichtbij in de eigen buurt of wijk. Eenvoudig en met heldere afspraken voor ontmoeting, dialoog. Het resultaat is het ontstaan van nieuwe sociale netwerken en duurzame verbindingen.

Omdat je jezelf en anderen niet wil uitsluiten en met ons gelooft in samen zijn, doen en delen.