Plezier met jezelf, je naasten en ook met je directe leefomgeving, je buurt of wijk.
Ieder mens wil zich gedurende het hele leven kunnen blijven ontwikkelen en ontspannen. Dat lukt het beste in verbinding met elkaar, met plezier en ...
met de hulp en stimulans van Plezier met de buurt.
Plezier als verbindend motief is ook de uitkomst van het onderzoek en de intakes van nieuwe en bestaande deelnemers.

Buurten die willen werken aan sociale cohesie, samen zorg en meer realiseren dit pas wanneer het plezier van de ander en van elkaar centraal gesteld wordt.

Zonder plezier, geen zorg voor elkaar, geen veiligheid, geen vanzelfsprekend vertrouwen om met elkaar iets te doen, om met elkaar te delen.

In veel buurtplatformen zien we dat al snel gegrepen wordt naar instrumenten die bijdragen aan zorg voor elkaar, veiligheid of delen/lenen/verhuren. Met als resultaat dat deze centraal staan inclusief bijbehorende afspraken en processen als mensgegevens verzamelen, beheren en exploiteren.

Al snel wordt de buurt dan een werk- of economische entiteit. Precies wat een buurt niet is.

Ze laten zien dat de uitgangspunten van een buurt niet centraal staan.