In Nederland zijn ongeveer 200 buurten, stadsdorpen, dorpsraden en lokale steunpunten die gebruikmaken van onze begeleiding en platform. Samen bereiken ze inmiddels enkele miljoenen mensen.

Initiatieven waarbij het gemeenschappelijk motief draait om plezier, steun, hoop, zekerheid, gezondheid en ontwikkeling.  Motivaties voor verbinding die je niet kunt claimen maar wel kunt helpen realiseren om in contact met elkaar te komen.

Belangrijk daarbij is het naleven van de uitgangspunten van de informele verbinding. Zo bepalen mensen zelf de mate van verbinding en zichtbaarheid. Bij alle deelnemers draait het niet om persoonlijke profilering maar om samen zijn en doen. Niemand wil door deelname een prooi van een ander worden. Dat maakt het medium uniek ten opzichte van alle andere sociale en online media.

Dit principe is verweven in de werking van het Plezier met de buurt-platform. Deze site is dus geen startpagina of online kanaal waarlangs deelnemers ongevraagd publiek gevonden of benaderd kunnen worden.

Daarbij draait het niet om het online verbonden zijn. De kracht van een fijne buurt is juist offline samen zijn, doen en delen. Plezier met de buurt wil daar dienstbaar aan zijn.

Onderstaande deelnemers kunnen als voorbeeld of inspiratiebron gezien worden:

Voor meer voorbeelden en uitleg, neem dan gerust contact op