De samenleving snakt naar meer gemeenschapszin, onderling vertrouwen en welbevinden. Dat lukt beter met mensen in je directe nabijheid dan alleen.

Samen leven verduurzamen kan alleen wanneer mensen op microniveau met elkaar in contact blijven en samen zaken voor elkaar krijgen.

Precies zoals schimmels hun rol in de natuur spelen. Het oudste leven en grootste organisme ter wereld dat het concept van individualiteit en intelligentie overboord zet om de complexe netwerken van het World Wood Web levenswaardig te maken en waardoor de natuur kan blijven ontwikkelen en overleven. *)

Coloci herkent zich volledig in de rol en werking ervan. Net als het mycelium treden we daarom ook niet zelf naar buiten namens maatschappelijke initiatieven die we ondersteunen. We blijven op de achtergrond beschikbaar voor hulp en reflectie, zonder een kostenplaats te zijn of worden. Op deze wijze ondersteunen we de initiatiefnemers en de ontstane gemeenschap in hun rol en verbinding en bij het verduurzamen ervan.

Voor de leek, maar ook voor veel professionals en instellingen is Coloci hierdoor niet altijd zichtbaar en dus onbekend. Men is een dergelijke houding ook niet gewend.

*) Merlin Sheldrake; Verweven leven