• Draagt bij aan de ontwikkeling van meer contact en nabuurschap in de buurt, wijk of dorp, waardoor er meer sociale cohesie kan ontstaan en minder mensen alleen staan.
  • Gelooft in de kracht van de gedeelde intrinsieke motivatie om met elkaar een gezonde en plezierige buurt te maken, een buurt waar iedereen zich thuis voelt.
  • Stimuleert en begeleidt initiatiefnemers en faciliteert ze bij het drempelloos, openbaar en veilig zichtbaar maken van de activiteiten en het onafhankelijk verduurzamen van de beoogde verbinding. Samen zijn, doen en delen.
  • Inmiddels zijn er meer dan 250 buurtinitiatieven gaan leven met Plezier met de buurt en wordt er steeds meer een beroep gedaan op de unieke kennis en faciliteiten.