Plezier met de buurt leert deelnemers een nieuwe gemeenschappelijke verbinding met de buurt aan te gaan en waar iedereen aan kan meedoen. Of een bestaande buurtorganisatie te vitaliseren en invulling geven aan samen zijn, doen en delen.

Niet door middel van een generieke vaardigheidscursus, maar door samen te werken aan een participatieplan en de uitvoering daarvan te begeleiden.

Bij ieder project leren we deelnemers vooraf de eigen motieven en die van anderen te duiden. Waarin verschillen ze, wat zijn de omstandigheden en mogelijkheden? Wat is het gemeenschappelijke doel, de betekenis daarvan voor jezelf, de ander en iedereen in de buurt?

De antwoorden en ideeën komen terug in het plan voor uitvoering met daarin de randvoorwaarden, succesfactoren, de uitgangspunten van de beoogde gemeenschap, de activiteiten, rollen, informatie-uitwisseling, verwachtingen en meer.

De uitvoering van dit plan kun je zien als een leerbeweging voor het realiseren van een nieuwe informele gemeenschappelijke buurtverbinding en kennis over hoe je deze kunt verduurzamen.

We ervaren dat steeds meer burgerinitiatieven met onze hulp daadwerkelijk zelfvoorzienende open gemeenschappen worden die niet of minder snel institutionaliseren. Nieuwe open sociale netwerken ten behoeve van sociale cohesie, saamhorigheid en nieuwe solidariteit.