Steeds meer maatschappelijke initiatieven ervaren het volgende:
  • meer ontmoetingen met mensen in de buurt /regio
  • meer nabuurschap en blijvende verbinding als basis voor sociale cohesie en oog voor leefomgeving
  • actieve participatie
  • fysieke en mentale gezondheid
  • minder eenzaamheid
  • lokale kracht
  • veiligheidsbeleving
  • eigen regie
  • verduurzaming
  • kernwaarden ‘samen zijn, doen en delen’ waarborgen